Ziekmeldingen: kan mediation bijdragen aan een oplossing?

Ziekmeldingen: kan mediation bijdragen aan een oplossing?

Achter een ziekmelding gaat regelmatig een conflict op het werk schuil. Uit onderzoeken blijkt dat het kan oplopen tot 1/3 van de ziekmeldingen. De ziekmelding is voor de medewerker vaak nog de enige uitweg. Bij de eerste ziekmelding valt het nog niet op, iemand kan natuurlijk altijd een keer ziek zijn. Mediation wordt soms over het hoofd gezien als werkvorm om tot een oplossing te komen.

Strikt genomen is een ziekmelding vanwege een conflict niet een zuivere reden voor arbeidsongeschiktheid, ziek melden is meer een tijdelijke adempauze voor de medewerker.

 

Conflict

Conflicten op het werk kunnen ook ontstaan als iemand ziek is en minder presteert, kleine onbegrepen ruzies krijgt met collega’s. Een overbelasting of dreigende burn out kan de oorzaak zijn.

Verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid waarbij de medewerker zich bij de leidinggevende zelf ziek meldt haalt al veel boven water. Is sprake van frequent verzuim dan moet je alert worden. Vaak wordt gedacht dat zieke mensen even tijd mogen hebben om te herstellen. Op zich geen probleem bij lichamelijke oorzaken van ziekteverzuim.

link naar verzuimprotocol

 

Bedrijfsarts

Bedrijfsartsen adviseren regelmatig aan werkgever en werknemer om het conflict niet te laten liggen maar snel op te pakken. Mediation is dan een voor de hand liggende methode. Hoe langer het verzuim duurt hoe moeilijk terugkeer naar het werk of andere oplossingen worden.

Kosten

Uiteraard brengt mediation kosten met zich mee. Deze kosten staan in geen verhouding van de verzuimkosten, of nog erger als ten gevolge van het conflict de zieke medewerker uiteindelijk richting de twee jaar verzuim gaat.

Bereidheid om mee te werken aan mediation

Soms is het lastig om de bij een conflict betrokken partijen mee te laten werken aan bemiddelen via mediation. Met zachte dwang waarbij ruimte geboden wordt dat gezocht wordt naar een oplossing die in beider belang is slaagt men er vaak in om partijen aan tafel te krijgen. Lukt dat niet dan kan het helpen dat de mediator zelf contact opneemt met de zieke medewerker om als neutrale derde te bespreken wat er nodig is om te werken aan de oplossing.

 

 

Volg mij op:
Geen reactie's

Geef een reactie