Mediation in de zorg

Mediation in de zorg.

In de zorg werken artsen, verpleegkundigen en verzorgenden met passie voor de patiënt. Toch gaat er wel eens wat mis en ervaart de patiënt niet het resultaat wij hij gehoopt had.

Communicatie

De patient wil gehoord worden, dat geldt ook voor de arts of verpleegkundige. Als er iets mis gaat dat wil iedereen zijn verhaal doen, mensen willen gehoord worden. Wat is er gebeurd, wat is mij overkomen?

Tuchtzaken

Een groot deel van de tuchtzaken ontstaat door geblokkeerde communicatie tussen de patiënt en de arts/verpleegkundige. Zijn de zorgverlener of de patient echt geholpen met een uitspraak van het tuchtcollege? Gerben denkt dat mediation de voorkeur heeft. Samen zoek je naar een oplossing.

Ervaring

Gerben heeft op allerlei plaatsen in de zorg gewerkt. Als verpleegkundige in een ziekenhuis, als ambulance-verpleegkundige op straat en als manager/bestuurder leidde hij organisaties. In de loop van de tijd heeft hij geleerd te kijken door de bril van de professional maar ook door de bril van de patient. Met deze kennis kan hij je goed bijstaan om een klacht op te lossen.

Het blog van Gerben Welling

Inspiratie uit het werkveld

Gerben heeft mediation gedaan voor:

Kleine greep uit mijn trouwe klanten

    Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria
Wat heb ik betekend voor deze organisaties?