Mediation in de praktijk

Mediation in de praktijk?

Mediation verloopt volgens een aantal vaste stappen. Het begint met de vraag van partijen die een kwestie  willen oplossen. Soms komt de vraag om mediation te starten van één van de partijen of een buitenstaander.

 

Het eerste contact

In mijn aanpak neem ik kort telefonisch contact op met de partijen en bespreek de vraag. Hierbij gaan we niet teveel op de inhoud van de kwestie in, dat breng ik graag ter sprake in de eerste bijeenkomst.

Vervolgens stuur ik de betrokkenen de MfN Mediation overeenkomst en reglement toe en plannen we de data voor mediation bijeenkomsten.

 

Eerste bijeenkomst: de verkenning

Tijdens deze eerste bijeenkomst bespreken wat mediation is en hoe het in zijn werk gaat. We bespreken de MfN mediationovereenkomst, waarin een aantal spelregels staan waaraan beide partijen en de mediator zich moeten houden.

Zo is in deze overeenkomst opgenomen dat de mediation puur op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Beide partijen en de mediator kunnen de mediation beëindigen. Ik besteed veel aandacht aan de vertrouwelijkheid van mediation. Beide partijen (en hun eventuele juridische adviseurs) strikte geheimhouding in acht moeten nemen ten aanzien van alles wat er tijdens de mediation besproken wordt. U moet erop kunnen rekenen dat alles wat u inbrengt in de mediation daar blijft. Deze fase eindigt met het ondertekenen van de overeenkomst en maken we een begin met het bespreken van de kwestie.

Ik geef beide partijen om beurten de kans om zijn of haar verhaal te doen. Wat is er precies gebeurd? Wat is de achterliggende oorzaak? Hoe heeft het zover kunnen komen? Als het nodig is zal ik vragen stellen om meer feiten en omstandigheden op tafel te krijgen.

Door gebruik te maken van speciale gesprekstechnieken stuur ik op enig moment proberen om het gesprek van het verleden (het conflict) naar de toekomst (de oplossing). Deze fase gaat over in de onderhandelingen als alle zaken met betrekking tot de kwestie besproken zijn.

 

 

Onderhandeling:

Meestal breekt vervolgens de onderhandelingsfase aan. Dit kan soms al tijdens het eerste mediationgesprek zijn, maar meestal start een serieuze onderhandeling pas tijdens een tweede gesprek.

Welke mogelijke oplossingen zijn er en welke voorwaarden vinden beide partijen belangrijk? Het komt regelmatig voor dat het gesprek even geschorst wordt zodat beide partijen even alleen met de mediator kunnen overleggen of, als er juridische adviseurs bij de mediation aanwezig zijn, met de eigen adviseur.

 

 

Afronding:

Als de onderhandelingen uiteindelijk geleid hebben tot een voor beide partijen acceptabele oplossing, is het gebruikelijk dat deze oplossing en de daaraan verbonden voorwaarden in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd. Door de afspraken in een schriftelijk document vast te leggen kan er geen misverstand ontstaan over wat er nu precies overeengekomen is.

Niet elke mediation kan succesvol afgerond worden. Als partijen er uiteindelijk niet met elkaar uitkomen, zal de mediation door de mediator of door een van beide partijen beëindigd worden. De geheimhouding is ook na het einde van de mediation van kracht.

Het blog van Gerben Welling

Inspiratie uit het werkveld

Gerben heeft mediation gedaan voor:

Kleine greep uit mijn trouwe klanten

    Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria
Wat heb ik betekend voor deze organisaties?